CENTRUM VZDELÁVANIA DOSPELÝCH ADEVEC s.r.o.

KĽÚČ K ROZVOJU OSOBNOSTNÝCH, SOCIÁLNYCH A ODBORNÝCH KOMPETENCIÍ

CENTRUM VZDELÁVANIA DOSPELÝCH ADEVEC s.r.o.,

V oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov pôsobíme od roku 2009.

Zaoberáme sa   vzdelávaním, poradenskou a konzultačnou činnosťou v oblasti firemných rozvojových programov. Naším cieľom je zvyšovanie úspešnosti našich klientov aplikovaním moderných tréningových produktov, ktoré spĺňajú medzinárodné štandardy.

Poskytujeme:

·         analýzu aktuálnych individuálnych tréningových potrieb

·         tvorbu a prípravu interaktívnych rozvojových programov

·          realizáciu vzdelávacích aktivít, kurzov, tréningov, školení a workshopov

·          zisťovanie miery efektivity realizovaných vzdelávacích programov


Zabezpečujeme: 

·         FIREMNÉ VZDELÁVANIE   

·         TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY

·          KURZY PRE VEREJNOSŤ

·         VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE POSKYTOVATEĽOV 

           SOCIÁLNYCH SLUŽIEB                

·         VYPRACOVANIE PLÁNOV VZDELÁVANIA  A ROZVOJOVÝCH MODULOV, 

          V SÚLADE  S AKTUÁLNYMI POTREBAMI  NAŠICH KLIENTOV