CENTRUM VZDELÁVANIA DOSPELÝCH ADEVEC s.r.o.

KĽÚČ K ROZVOJU OSOBNOSTNÝCH, SOCIÁLNYCH A ODBORNÝCH KOMPETENCIÍ

CENTRUM VZDELÁVANIA DOSPELÝCH ADEVEC s.r.o.,

V oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov pôsobíme od roku 2009.

Zaoberáme sa   vzdelávaním, poradenskou a konzultačnou činnosťou v oblasti firemných rozvojových programov. Naším cieľom je zvyšovanie úspešnosti našich klientov aplikovaním moderných tréningových produktov, ktoré spĺňajú medzinárodné štandardy.

Poskytujeme:

·         analýzu aktuálnych individuálnych tréningových potrieb

·         tvorbu a prípravu interaktívnych rozvojových programov

·          realizáciu vzdelávacích aktivít, kurzov, tréningov, školení a workshopov

·          individuálne poradenstvo v oblasti personalistiky

·          zisťovanie miery efektivity realizovaných vzdelávacích programov

·          poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti riadenia ľudských zdrojov


Zabezpečujeme: 

·         FIREMNÉ VZDELÁVANIE

·         VZDELÁVANIE V OBLASTI PERSONALISTIKY

·         KONZULTAČNÚ ČINNOSŤ V OBLASTI RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV     

·         TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY

·          KURZY PRE VEREJNOSŤ

·         VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE POSKYTOVATEĽOV 

           SOCIÁLNYCH SLUŽIEB                

·         VYPRACOVANIE PLÁNOV VZDELÁVANIA  A ROZVOJOVÝCH MODULOV, 

          V SÚLADE  S AKTUÁLNYMI POTREBAMI  NAŠICH KLIENTOV