REALIZOVANÉ FIREMNÉ TRÉNINGY

AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE PRE ŠKOLY A ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB