FIREMNÉ VZDELÁVANIE

Na základe analýzy aktuálnych tréningových potrieb a v súlade so stratégiou firemného vzdelávania nadizajnujeme vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj :

·         profesionálnych kompetencií

·         osobnostných kompetencií

·        sociálnych kompetencií


Základné vzdelávacie moduly v oblasti rozvoja mäkkých zručností:

                rozsah 1-2 dni 

·             Manažérske zručnosti                                                                  

·               Efektívna komunikácia a asertivita                                            

·               Efektívna argumentácia a vyjednávanie                                    

·               Riešenie problémových situácií a zvládanie manipulácie        

·               Budovanie tímu a tímová spolupráca                                           

·               Efektívna telefonická komunikácia

·               Manažment stresu                                                                                               

                 Prezentačné zručnosti

·               Etiketa, spoločenský a obchodný protokol

·               Vedenie porady a prezentačné zručnosti

·               Lektorské zručnosti


Základné vzdelávacie moduly v oblasti  sebarozvoja

·                Emocionálna inteligencia

·               Základy psychohygieny, zvládanie stresu a prevencia vyhorenia

·                Duševná odolnosť

·               Psychosociálny výcvik