VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 Aktuálne  termíny  vzdelávacích programov :  


I. ONLINE MODULOVÉ ŠKOLENIA

Vzdelávacie moduly:

TVORBA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV
ROZSAH: 8 hodín
TERMÍN KONANIA: 28. september 2023

 ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S MENTÁLNYM ZNEVÝHODNENÍM A AUTIZMOM 

ROZSAH: 8 hodín
TERMÍN KONANIA:  29. september 2023

PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHIATRICKÉ MINIMUM PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
ROZSAH: 16 hodín
TERMÍN KONANIA: 19. a 20. október 2023

ZÁSADY PSYCHOHYGIENY, DUŠEVNÁ ODOLNOSŤ A PREVENCIA VYHORENIA
ROZSAH: 8 hodín
TERMÍN KONANIA: 9. november 2023


ZÁSADY KOMUNIKÁCIE S RODINNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI KLIENTOV

ROZSAH: 8 hodín
TERMÍN KONANIA: 23. november 2023

ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S PSYCHOTICKÝM OCHORENÍM 

ROZSAH: 8 hodín 

TERMÍN KONANIA:   24. november  2023

 STRATÉGIE ZVLÁDANIA AGRESIVITY
 

ROZSAH: 8 hodín 

TERMÍN KONANIA: 7. december  2023

ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTOM SENIOROM 

ROZSAH: 8 hodín 

TERMÍN KONANIA: 8. december 2023


KURZY: 

  II: KOMUNIKÁCIA S NÁROČNÝM KLIENTOM

Kurz  v  rozsahu 60 vyučovacích hodín prebieha  online formou od 28. septembra 2023  do 8  decembra 2023 a

  tvoria ho  3 samostatné  vzdelávacie moduly:

1. modul: ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S MENTÁLNYM ZNEVÝHODNENÍM A AUTIZMOM
ROZSAH: 20 hodín
TERMÍN KONANIA: 28. a 29.  september 2023

2.  modul: ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S PSYCHOTICKÝM OCHORENÍM

ROZSAH:20 hodín
TERMÍN KONANIA:   23. a 24. november 2023

3.  modul: STRATÉGIE ZVLÁDANIA AGRESIVITY

ROZSAH: 20 hodín
TERMÍN KONANIA: 7. a 8.  december 2023

Poplatok za absolvovanie samostatného vzdelávacieho modulu   v rozsahu 20 hodín : 100,00€  
Poplatok za absolvovanie celého kurzu v rozsahu 60 hodín: 300,00€    

Absolventi tohto kurzu môžu požiadať o refundáciu poplatku za vzdelávanie, prostredníctvom PLÁNU OBNOVY MZ SR ,v rámci projektu: „Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie."


  III.  PSYCHOSOCIÁLNY VÝCVIK 

ROZSAH:  30 hodín

TERMÍN KONANIA: 24. , 25 a  26. január 2024
Spôsoby ako sa prihlásiť na absolvovanie vzdelávania:
1. možnosť:   
Vyplňte prihlášku v časti KONTAKTY


2. možnosť: 
Napíšte nám na adresu: adevec@adevec.sk .
V texte mailovej správy stačí uviesť názov a termín konania vybraného  školenia .
Následne Vám zašleme prihlášku a základné informácie o vzdelávacom programe.