VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

          Milí klienti,      

harmonogram   termínov prezenčného vzdelávania v jednotlivých krajských mestách zverejníme ihneď,  

keď bude opäť bezpečné   stretávať sa na vzdelávacích aktivitách . 

 

 Aktuálne sme pre Vás  pripravili  vzdelávacie programy, ktoré   budeme realizovať  online formou.

  Témy a  termíny   webinárov :

  PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHIATRICKÉ MINIMUM PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ROZSAH: 2 vzdelávacie dni 

TERMÍN KONANIA:   18. a 19.  marec   2021


STAROSTLIVOSŤ O KLIENTOV S  AGRESÍVNYM SPRÁVANÍM

ROZSAH:1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA:  25. marec  2021ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S MENTÁLNYM  ZNEVÝHODNENÍM  A AUTIZMOM

ROZSAH:1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA: 8. apríl  2021


 

ZÁSADY PSYCHOHYGIENY, DUŠEVNÁ ODOLNOSŤ A PREVENCIA VYHORENIA

ROZSAH: 1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA: 9. apríl 2021ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S PSYCHOTICKÝM OCHORENÍM

ROZSAH: 1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA:   15.  apríl  2021 TVORBA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV

ROZSAH: 1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA: 6. máj 2021  KOMUNIKÁCIA AKO NÁSTROJ NA BUDOVANIE VZŤAHOV S KLIENTMI A ICH OPATROVATEĽMI / RODINNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI

ROZSAH:1 vzdelávací deň 

TERMÍN KONANIA: 20.  máj 2021


Webináre prebiehajú prostredníctvom platformy ZOOM, v čase od 8.30 hod. do 15. 30 hod ./ s prestávkou na obed/.

Spôsoby ako sa    prihlásiť na absolvovanie vzdelávania:

1.  možnosť :
 Vyplňte prihlášku , ktorá je v časti KONTAKTY
    

2. možnosť :
Napíšte nám na adresu: adevec@adevec.sk   /   
V texte mailovej správy stačí uviesť názov  a termín  konania vzdelávacieho programu .
                                                                                                        My Vám zašleme  prihlášku a základné informácie k  organizácii webinára 
                                                                                                         a  k platbe vzdelávacieho poplatku /