VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 Aktuálne  termíny  vzdelávacích programov :  


I. ONLINE MODULOVÉ ŠKOLENIA

Vzdelávacie moduly:

ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S PSYCHOTICKÝM OCHORENÍM 

ROZSAH: 8 hodín 

TERMÍN KONANIA:   2. február  2024

 STRATÉGIE ZVLÁDANIA AGRESIVITY
 

ROZSAH: 8 hodín 

TERMÍN KONANIA: 15. február  2024

ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTOM SENIOROM 

ROZSAH: 8 hodín 

TERMÍN KONANIA: 29. február 2024

PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHIATRICKÉ MINIMUM PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
ROZSAH: 16 hodín
TERMÍN KONANIA: 14. a 15. marec 2024
                                                23. a 24. máj 2024

ZÁSADY KOMUNIKÁCIE S RODINNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI KLIENTOV
ROZSAH: 8 hodín
TERMÍN KONANIA: 22. marec 2024

TVORBA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV

ROZSAH: 8 hodín

TERMÍN KONANIA: 18. apríl 2024

ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S MENTÁLNYM ZNEVÝHODNENÍM A AUTIZMOM

ROZSAH: 8 hodín

TERMÍN KONANIA: 19. apríl 2024


ZÁSADY PSYCHOHYGIENY, DUŠEVNÁ ODOLNOSŤ A PREVENCIA VYHORENIA
ROZSAH: 8 hodín
TERMÍN KONANIA: 9. máj 2024


 ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA

ROZSAH:  3 hodiny 
TERMÍN KONANIA:

31. január 2024
14. február 2024
13. marec   2024
15. máj 2024


KURZY: 

 
A:  KOMUNIKÁCIA S NÁROČNÝM KLIENTOM - základný kurz : 3 moduly

Kurz   prebieha  online formou od 2. februára 2024  do 19.  apríla 2024 a  tvoria ho  3 samostatné  vzdelávacie moduly:


1.  modul: ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S PSYCHOTICKÝM OCHORENÍM
TERMÍN KONANIA:   2. február 2024

2.  modul: STRATÉGIE ZVLÁDANIA AGRESIVITY
TERMÍN KONANIA: 15.  február 2024

3. modul: ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S MENTÁLNYM ZNEVÝHODNENÍM A AUTIZMOM
TERMÍN KONANIA: 19.   apríl 2024

Poplatok za absolvovanie samostatného vzdelávacieho modulu   v rozsahu 8 hodín : 50,00€  
Poplatok za absolvovanie celého kurzu :  150,00€    

B: KOMUNIKÁCIA S NÁROČNÝM KLIENTOM - rozšírená verzia kurzu: 5 modulov

Kurz prebieha online formou

od 2. februára 2024 do 9. mája 2024 tvorí ho 5 samostatných  vzdelávacích  modulov:


1. modul: ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S PSYCHOTICKÝM OCHORENÍM
TERMÍN KONANIA:  2. február 2024

2. modul: STRATÉGIE ZVLÁDANIA AGRESIVITY
TERMÍN KONANIA: 15. február 2024

3. modul: ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S MENTÁLNYM ZNEVÝHODNENÍM A AUTIZMOM
TERMÍN KONANIA: 19.  apríl 2024

4. modul: PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHIATRICKÉ MINIMUM PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
TERMÍN KONANIA: 14. a 15. marec 2024
                                               
5. modul : ZÁSADY PSYCHOHYGIENY, DUŠEVNÁ ODOLNOSŤ A PREVENCIA VYHORENIA
T
ERMÍN KONANIA: 9. máj 2024

Poplatok za absolvovanie  jedného vzdelávacieho dňa  : 50,00€ 
Poplatok za absolvovanie celého5 modulového  kurzu  v rozsahu 50 hodín  : 300,00€    


Absolventi  kurzu môžu požiadať o refundáciu poplatku za vzdelávanie, prostredníctvom PLÁNU OBNOVY MZ SR ,v rámci projektu:
„Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie."


  III.  PSYCHOSOCIÁLNY VÝCVIK 

ROZSAH:  30 hodín

TERMÍN KONANIA: 24. , 25 a  26. január 2024
Poplatok za absolvovanie výcviku: 180,00 €    


Spôsoby ako sa prihlásiť na absolvovanie vzdelávania:
1. možnosť:   
Vyplňte prihlášku v časti KONTAKTY


2. možnosť: 
Napíšte nám na adresu: adevec@adevec.sk .
V texte mailovej správy stačí uviesť názov a termín konania vybraného  školenia .
Následne Vám zašleme prihlášku a základné informácie o vzdelávacom programe.