VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

PSYCHOSOCIÁLNY VÝCVIK PRE POSKYTOVATEĽOV  SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ROZSAH : 30 hodín

BANSKÁ BYSTRICA     :   4., 5. a 6.  marec  2020   

BRATISLAVA                   :     1., 2. a 3. apríl 2020 

KOŠICE                               :  22., 23. a 24. apríl 2020

NITRA                                  :   3., 4. a 5. jún  2020

PREŠOV                              : 11.,12. a 13. marec 2020

TRENČÍN                            :  26. , 27. a 28. február 2020  

TRNAVA                             : 25., 26. a 27. marec 2020

ŽILINA                                  : 18., 19. a 20. marec 2020

PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHIATRICKÉ MINIMUM PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ROZSAH: 20 hodín

BANSKÁ BYSTRICA    :   6. a 7.  máj  2020  

BRATISLAVA                   :    5. a 6. marec  2020

KOŠICE                               :    1. a 2. október 2020

NITRA                                  :     4. a 5. jún 2020

PREŠOV                              :    2. a 3. apríl 2020

TRENČÍN                            :     6. a 7. máj  2020  

TRNAVA                             :      8. a 9. apríl 2020

ŽILINA                                 :     23. a 24. apríl 2020


ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S PSYCHOTICKÝM OCHORENÍM

ROZSAH: 20 hodín

BANSKÁ BYSTRICA    :   11. a 12. jún  2020  

BRATISLAVA                   :    14. a 15. máj 2020

KOŠICE                               :     5. a 6. november  2020

NITRA                                  :     5. a 6. marec 2020

PREŠOV                              :     8. a 9. október 2020

TRENČÍN                            :     30.  a 31. január 2020  

TRNAVA                             :     3. a 4. .september  2020

ŽILINA                                 :   18. a 19. jún  2020


STAROSTLIVOSŤ O KLIENTOV S  AGRESÍVNYM SPRÁVANÍM

ROZSAH: 10 hodín

BANSKÁ BYSTRICA    :   28. máj 2020  

BRATISLAVA                   :   2. apríl 2020

KOŠICE                               :  23. apríl 2020

NITRA                                  :   7. október 2020

PREŠOV                              : 12 .marec 2020

TRENČÍN                            :  27. február 2020  

TRNAVA                             :  26. marec 2020

ŽILINA                                 : 18. september 2020


ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A AUTIZMOM

ROZSAH: 10 hodín

BANSKÁ BYSTRICA    :   20. november 2020  

BRATISLAVA                   :     26. november 2020

KOŠICE                               :    23.  apríl 2020

NITRA                                  :   18. september 2020

PREŠOV                              :   24. apríl  2020

TRENČÍN                            :   27. november 2020  

TRNAVA                             :   6. február  2020

ŽILINA                                 :    7. február 2020


ZÁSADY PSYCHOHYGIENY, DUŠEVNÁ ODOLNOSŤ A PREVENCIA VYHORENIA

ROZSAH: 10 hodín

BANSKÁ BYSTRICA    :  4. marec 2020  

BRATISLAVA                   :   1. apríl 2020

KOŠICE                               : 22. apríl 2020

NITRA                                  : 27. február 2020

PREŠOV                              : 11.  marec 2020

TRENČÍN                            :  26.  február 2020  

TRNAVA                             : 25. marec 2020

ŽILINA                                 : 18. marec 2020

 

TVORBA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV

ROZSAH: 20 hodín

BANSKÁ BYSTRICA    :   15. a 16. október 2020  

BRATISLAVA                   :    23. a 24. január  2020

KOŠICE                               :    19. a 20. marec 2020

NITRA                                  :     21.  a 22. máj  2020

PREŠOV                              :    19.  a 20. marec 2020

TRENČÍN                            :    26. a 27. marec  2020  

TRNAVA                             :     25. a 26.  jún 2020

ŽILINA                                 :     10. a 11. september 2020


KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI AKO NÁSTROJ NA BUDOVANIE VZŤAHOV S KLIENTMI A ICH OPATROVATEĽMI /RODINNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI/

ROZSAH: 10 hodín

BANSKÁ BYSTRICA    :    12. november 2020  

BRATISLAVA                   :      10. september 2020

KOŠICE                               :      24. september 2020

NITRA                                  :       22. október 2020

PREŠOV                              :      25. september  2020

TRENČÍN                            :      23. október 2020  

TRNAVA                             :      13.   november 2020

ŽILINA                                 :       19. november 2020PRIHLÁŠKA: 

Kontaktujte na adrese :

adevec@adevec.sk 

 Radi Vám zašleme  prihlášku aj podrobné informácie k obsahu a organizácii vzdelávania.