VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 Aktuálne  termíny online webinárov :  

ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S MENTÁLNYM ZNEVÝHODNENÍM A AUTIZMOM

ROZSAH:1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA: 11. február 2022


PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHIATRICKÉ MINIMUM PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ROZSAH: 2 vzdelávacie dni

TERMÍN KONANIA:  17. a 18. február 2022                                                    


TVORBA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV

ROZSAH: 1 vzdelávací deň

TERMÍNY KONANIA:  3. marec 2022 

ZÁSADY KOMUNIKÁCIE S RODINNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI KLIENTOV I. časť

ROZSAH:1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA:  4. marec 2022


KOMUNIKÁCIA S RODINNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI KLIENTOV II. časť -tréning

ROZSAH:1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA:   27. január 2022

TERMÍN KONANIA:  11. marec 2022

ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S PSYCHOTICKÝM OCHORENÍM

ROZSAH: 1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA:   10. marec 2022

 

STAROSTLIVOSŤ O KLIENTOV S  AGRESÍVNYM SPRÁVANÍM

ROZSAH:1 vzdelávací deň 

TERMÍN KONANIA: 17. marec  2022

  

STRATÉGIE ZVLÁDANIA KONFLIKTOV V PRAXI POSKYTOVATEĽOV SOCÁLNYCH SLUŽIEB

ROZSAH:1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA: 31. marec 2022


ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTOM SENIOROM

ROZSAH:1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA: 1.  apríl 2022

      

ZÁSADY PSYCHOHYGIENY, DUŠEVNÁ ODOLNOSŤ A PREVENCIA VYHORENIA

ROZSAH: 1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA: 7. apríl  2022  

                                         

 ROZVOJ EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE

ROZSAH:1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA:   8. apríl 2022


Vzdelávací poplatok:  45,00€/ os / 1 vzdelávací deň

Webináre prebiehajú prostredníctvom platformy ZOOM, v čase od 8.30 hod. do 15. 30 hod / s prestávkou na obed/.

Spôsoby ako sa    prihlásiť na absolvovanie vzdelávania:

1.  možnosť :
 Vyplňte prihlášku , ktorá je v časti KONTAKTY
    

2. možnosť :
Napíšte nám na adresu: adevec@adevec.sk      
V texte mailovej správy stačí uviesť názov  a termín  konania vzdelávacieho programu .
                                                                                                        My Vám zašleme  prihlášku a základné informácie k  organizácii webinára .