VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 Aktuálne  termíny  vzdelávacích programov :  
 


KURZY: 
  I: KOMUNIKÁCIA S NÁROČNÝM KLIENTOM

Vzdelávací program v  rozsahu 60 vyučovacích hodín prebieha  online formou od 27. apríla 2023 do 16. júna 2023. 

Kurz tvoria 3 vzdelávacie moduly:

1.ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S MENTÁLNYM ZNEVÝHODNENÍM A AUTIZMOM

ROZSAH: 20 hodín

TERMÍN KONANIA: 27. a 28. apríl 2023


2. ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S PSYCHOTICKÝM OCHORENÍM

ROZSAH: 20 hodín

TERMÍN KONANIA:  1. a 2. jún 2023


3. STRATÉGIE ZVLÁDANIA AGRESIVITY

ROZSAH: 20 hodín

TERMÍN KONANIA: 15. a 16. jún 2023


Poplatok za absolvovanie celého kurzu v rozsahu 60 hodín: 300,00€    

Absolventi tohto kurzu môžu požiadať o refundáciu poplatku za vzdelávanie, prostredníctvom PLÁNU OBNOVY MZ SR ,

v rámci projektu: „Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie.


  II.  PSYCHOSOCIÁLNY VÝCVIK PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ROZSAH:  30 hodín

TERMÍN KONANIA: 24. , 25. a 26. máj 2023

Vzdelávací poplatok : 150,00€


  

III. ONLINE MODULOVÉ ŠKOLENIA

Vzdelávací poplatok  : 45,00€ / vzdelávací deň                          

Vzdelávacie  moduly: 

ZÁSADY PSYCHOHYGIENY, DUŠEVNÁ ODOLNOSŤ A PREVENCIA VYHORENIA

ROZSAH: 8 hodín

TERMÍN KONANIA: 31. marec  2023


ZÁSADY KOMUNIKÁCIE S RODINNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI KLIENTOV

ROZSAH: 8 hodín

TERMÍN KONANIA: 6. apríl 2023


ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTOM SENIOROM

ROZSAH: 8 hodín

TERMÍN KONANIA: 21. apríl  2023


PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHIATRICKÉ MINIMUM PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ROZSAH:  16 hodín

TERMÍN KONANIA:  11. a  12. máj 2023


TVORBA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV

ROZSAH: 8 hodín

TERMÍN KONANIA: 6. júl 2023 


ROZVOJ EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE

ROZSAH: 8 hodín

TERMÍN KONANIA:   24.  august 2023


Spôsoby ako sa prihlásiť na absolvovanie vzdelávania:
1. možnosť:   
Vyplňte prihlášku v časti KONTAKTY


2. možnosť: 
Napíšte nám na adresu: adevec@adevec.sk .
V texte mailovej správy stačí uviesť názov a termín konania vybraného  školenia .
Následne Vám zašleme prihlášku a základné informácie o vzdelávacom programe.