VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

          

 

 Aktuálne  termíny online webinárov :  

ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTOM SENIOROM

ROZSAH:1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA: 13.  január 2022


ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S PSYCHOTICKÝM OCHORENÍM

ROZSAH: 1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA:   14. január 2022

                                                                                                    

PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHIATRICKÉ MINIMUM PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ROZSAH: 2 vzdelávacie dni

TERMÍN KONANIA:   20. a 21. január 2022


STAROSTLIVOSŤ O KLIENTOV S  AGRESÍVNYM SPRÁVANÍM

ROZSAH:1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA:  2. december 2021    


ZÁSADY PSYCHOHYGIENY, DUŠEVNÁ ODOLNOSŤ A PREVENCIA VYHORENIA

ROZSAH: 1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA: 2. december 2021

                                             

STRATÉGIE ZVLÁDANIA KONFLIKTOV V PRAXI POSKYTOVATEĽOV SOCÁLNYCH SLUŽIEB

ROZSAH:1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA: 3. december 2021


ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S MENTÁLNYM ZNEVÝHODNENÍM A AUTIZMOM

ROZSAH:1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA: 9. december 2021


TVORBA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV

ROZSAH: 1 vzdelávací deň

TERMÍNY KONANIA:   10. december 2021  

KOMUNIKÁCIA S RODINNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI KLIENTOV

ROZSAH:1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA:   16. december 2021


 PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI A PRESVEDČIVÝ PREJAV

ROZSAH:1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA:   8. január 2022


Vzdelávací poplatok:  45,00€/ os / 1 vzdelávací deň

Webináre prebiehajú prostredníctvom platformy ZOOM, v čase od 8.30 hod. do 15. 30 hod / s prestávkou na obed/.

Spôsoby ako sa    prihlásiť na absolvovanie vzdelávania:

1.  možnosť :
 Vyplňte prihlášku , ktorá je v časti KONTAKTY
    

2. možnosť :
Napíšte nám na adresu: adevec@adevec.sk      
V texte mailovej správy stačí uviesť názov  a termín  konania vzdelávacieho programu .
                                                                                                        My Vám zašleme  prihlášku a základné informácie k  organizácii webinára .