VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 Aktuálne  termíny online vzdelávacích programov :  
                                                 

TVORBA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV

ROZSAH: 1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA:  18.  november 2022 


PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHIATRICKÉ MINIMUM PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ROZSAH: 2 vzdelávacie dni

TERMÍN KONANIA: 1. a 2.  december  2022 


ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S MENTÁLNYM ZNEVÝHODNENÍM A AUTIZMOM

ROZSAH:1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA: 12. január 2023


ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S PSYCHOTICKÝM OCHORENÍM

ROZSAH: 1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA:   13. január 2023


ZÁSADY KOMUNIKÁCIE S RODINNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI KLIENTOV

ROZSAH: 1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA:  19.  január 2023


ROZVOJ EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE

ROZSAH:1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA:   26. január  2023


ZÁSADY PSYCHOHYGIENY, DUŠEVNÁ ODOLNOSŤ A PREVENCIA VYHORENIA

ROZSAH: 1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA: 27.  január  2023  

 

ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTOM SENIOROM

ROZSAH:1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA:  9.  február 2023


STAROSTLIVOSŤ O KLIENTOV S  AGRESÍVNYM SPRÁVANÍM

ROZSAH:1 vzdelávací deň 

TERMÍN KONANIA: 16. február 2023Vzdelávací poplatok pre všetky vzdelávacie  moduly:  45,00€/ os / 1 deň

Webináre prebiehajú prostredníctvom platformy ZOOM, v čase od 9.00 hod. do 15. 00 hod / s prestávkou na obed/. Aktuálne termíny vzdelávacích programov, ktoré prebiehajú  prezenčnou formou :

PSYCHOSOCIÁLNY VÝCVIK PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ROZSAH: 3 vzdelávacie dni

TERMÍN KONANIA: 1., 2. a 3. február 2023

Vzdelávací poplatok : 150,00€/ os Spôsoby ako sa    prihlásiť na absolvovanie vzdelávania:

1.  možnosť :
 Vyplňte prihlášku , ktorá je v časti KONTAKTY
    

2. možnosť :
Napíšte nám na adresu: adevec@adevec.sk      
V texte mailovej správy stačí uviesť názov  a  plánovaný termín  konania vybraného školenia.
                                                                                                        My Vám zašleme  prihlášku, základné informácie o vzdelávacom programe a

                                                                                                         o organizácii vzdelávacieho programu.