VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 Aktuálne  termíny online vzdelávacích programov :  

 

PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHIATRICKÉ MINIMUM PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ROZSAH: 2 vzdelávacie dni

TERMÍN KONANIA:  12. a 13. máj 2022                                                  

 

TVORBA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV

ROZSAH: 1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA:  3. jún 2022 


STAROSTLIVOSŤ O KLIENTOV S  AGRESÍVNYM SPRÁVANÍM

ROZSAH:1 vzdelávací deň 

TERMÍN KONANIA: 9. jún 2022


ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S MENTÁLNYM ZNEVÝHODNENÍM A AUTIZMOM

ROZSAH:1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA: 17. jún 2022


ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S PSYCHOTICKÝM OCHORENÍM

ROZSAH: 1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA:  23. jún 2022ZÁSADY KOMUNIKÁCIE S RODINNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI KLIENTOV

ROZSAH: 1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA:  24.  jún 2022


PSYCHOSOCIÁLNY VÝCVIK PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ROZSAH:  3 vzdelávacie dni

TERMÍN KONANIA: 23., 24. a 30.  jún 2022


ROZVOJ EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE

ROZSAH:1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA:   1. júl 2022


ZÁSADY PSYCHOHYGIENY, DUŠEVNÁ ODOLNOSŤ A PREVENCIA VYHORENIA

ROZSAH: 1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA: 7.  júl  2022  

 

ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTOM SENIOROM

ROZSAH:1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA:  8. júl 2022


Vzdelávací poplatok:  45,00€/ os / 1 vzdelávací deň

Webináre prebiehajú prostredníctvom platformy ZOOM, v čase od 8.30 hod. do 15. 30 hod / s prestávkou na obed/.

Spôsoby ako sa    prihlásiť na absolvovanie vzdelávania:

1.  možnosť :
 Vyplňte prihlášku , ktorá je v časti KONTAKTY
    

2. možnosť :
Napíšte nám na adresu: adevec@adevec.sk      
V texte mailovej správy stačí uviesť názov  a termín  konania vzdelávacieho programu .
                                                                                                        My Vám zašleme  prihlášku a základné informácie k  organizácii webinára .