VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

PSYCHOSOCIÁLNY VÝCVIK PRE POSKYTOVATEĽOV  SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ROZSAH : 30 hodín

KOŠICE                            : 27.,28. a 29. november 2019

ŠAĽA                                 :  9.,10. a 11. december 2019

NITRA                               :   8., 9. a 10.  január 2020

BANSKÁ BYSTRICA: 15. , 16. a 17. január 2020


ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A AUTIZMOM

ROZSAH: 10 hodín

BANSKÁ BYSTRICA: 31. október 2019

ŽILINA                             : 1. november 2019 


STRATÉGIE ZVLÁDANIA AGRESIVITY

ROZSAH: 10 hodín

TRNAVA                         : 5. december 2019

BRATISLAVA               : 6. december 2019


ZÁSADY PSYCHOHYGIENY, DUŠEVNÁ ODOLNOSŤ A PREVENCIA VYHORENIA

ROZSAH: 10 hodín

BRATISLAVA             : 23. január 2020

 LUČENEC                   : 24. január 2020


PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHIATRICKÉ MINIMUM PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ROZSAH: 20 hodín

TRENČÍN:   21 a 22. november 2019

KOŠICE      : 28. a 29. november 2019

TVORBA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV

ROZSAH: 20 hodín

BRATISLAVA: 9. a 10.  január 2020

TRENČÍN       : 16. a 17. január 2020


KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI AKO NÁSTROJ NA BUDOVANIE VZŤAHOV S KLIENTMI A ICH OPATROVATEĽMI /RODINNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI/

ROZSAH: 10 hodín

NITRA       : 23. január 2020

TRENČÍN: 24. január 2020


KOMPETENCIE KĽÚČOVÉHO PRACOVNÍKA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

ROZSAH: 20 hodín

ŽILINA:     30. a 31. január 2020


 prihláška a viac informácií : adevec@adevec.sk