VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

               Z dôvodu  nariadenia, vyplývajúceho z pokynov na preventívne opatrenie na zamedzenie šírenia nového koronavírusu Covid-19,

      si Vám dovoľujeme  oznámiť ,  že  vzdelávacie programy pre poskytovateľov sociálnych služieb nebudeme môcť až  do odvolania aktuálneho nariadenia realizovať.

       Termíny  školení budeme priebežne aktualizovať.


       Ďakujeme Vám za porozumenie a tešíme sa Vašu účasť na  vzdelávaní .


PSYCHOSOCIÁLNY VÝCVIK PRE POSKYTOVATEĽOV  SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ROZSAH: 30 hodín

BANSKÁ BYSTRICA    :    2., 3., a 4. september 2020  

BRATISLAVA                   :    16. , 17.  a 18 . september 2020

KOŠICE                               :    22., 23. a 24. apríl 2020    - termín je zrušený

NITRA                                  :     3., 4. a 5. jún 2020

PREŠOV                              :    11.,12. a 13. marec 2020 - termín je zrušený

TRENČÍN                            :     26. , 27. a 28. február 2020  

TRNAVA                             :      25., 26. a 27. marec 2020 - termín je zrušený 

ŽILINA                               :      21., 22. a 23. október 2020

   

PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHIATRICKÉ MINIMUM PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ROZSAH:20 hodín

BANSKÁ BYSTRICA    :  10. a 11. december 2020  

BRATISLAVA                   :   18. a 19. jún 2020

KOŠICE                               :   8. a 9. október 2020

NITRA                                  :    27. a 28. august 2020

PREŠOV                              :   9. a 10. júl 2020

TRENČÍN                            :     2. a 3. júl  2020  

TRNAVA                             :     6. a 7. máj 2020

ŽILINA                                 :    8. a 9. apríl 2020 - termín je zrušený

 

ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S PSYCHOTICKÝM OCHORENÍM

ROZSAH: 20 hodín

BANSKÁ BYSTRICA    :  25. a 26. jún 2020  

BRATISLAVA                   :    3. a 4. december 2020

KOŠICE                               :    26. a 27. november 2020

NITRA                                  :     23. a 24. apríl 2020 - termín je zrušený

PREŠOV                              :    28. a 29. máj 2020

TRENČÍN                            :    30. a 31. január 2020  

TRNAVA                             :    3. a 4. september 2020

ŽILINA                                 :  9. a 10. september 2020

 

STAROSTLIVOSŤ O KLIENTOV S  AGRESÍVNYM SPRÁVANÍM

ROZSAH: 10 hodín

BANSKÁ BYSTRICA    :   22. október 2020  

BRATISLAVA                   :   9. apríl 2020- termín je zrušený

KOŠICE                               : 23. apríl 2020 - termín je zrušený

NITRA                                  :  11. september 2020

PREŠOV                              : 24 . apríl 2020- termín je zrušený

TRENČÍN                            : 27. február 2020  

TRNAVA                             : 12. jún 2020

ŽILINA                                 :  2. apríl 2020- termín je zrušený

 

ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A AUTIZMOM

ROZSAH:10 hodín

BANSKÁ BYSTRICA    :   11. november 2020  

BRATISLAVA                   :    14. máj 2020

KOŠICE                               :   24. september 2020

NITRA                                  :   30. apríl 2020 - termín je zrušený

PREŠOV                              :  25. september 2020

TRENČÍN                            :  23. október 2020  

TRNAVA                             :    6. február 2020

ŽILINA                                 :   7. február 2020

 

ZÁSADY PSYCHOHYGIENY, DUŠEVNÁ ODOLNOSŤ A PREVENCIA VYHORENIA

ROZSAH: 10 hodín

BANSKÁ BYSTRICA    :  30. október 2020  

BRATISLAVA                   :   21. máj 2020

KOŠICE                               : 13. august 2020

NITRA                                  :   2. december  2020

PREŠOV                              : 14. august 2020

TRENČÍN                            :  12. jún 2020  

TRNAVA                             : 17. jún 2020

ŽILINA                                 : 20. máj 2020

 

TVORBA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV

ROZSAH: 20 hodín

BANSKÁ BYSTRICA    :  28. a 29. máj 2020  

BRATISLAVA                   :   23. a 24. január 2020

KOŠICE                               :    4. a 5. jún  2020

NITRA                                  :    5. a 6. november 2020

PREŠOV                              :   19. a 20. marec 2020- termín je zrušený

TRENČÍN                            :   15. a 16. október 2020  

TRNAVA                             :    12. a 13. november 2020

ŽILINA                                 :    19. a 20. november 2020 


Spôsoby ako sa prihlásiť:

1. Vyplniť prihlášku , ktorá je v časti KONTAKTY
    a l e b o

2. Napísať na adresu: adevec@adevec.sk   /   V texte mailovej správy stačí uviesť názov vzdelávacieho programu a termín vzdelávania .
                                                                                                     My Vám zašleme  prihlášku aj základné informácie k obsahu a organizácii vzdelávania./