VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 Aktuálne  termíny  vzdelávacích programov :  


I. ONLINE MODULOVÉ ŠKOLENIA

Vzdelávacie moduly:

ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S PSYCHOTICKÝM OCHORENÍM 

ROZSAH: 8 hodín 

TERMÍN KONANIA:   22. august 2024

 STRATÉGIE ZVLÁDANIA AGRESIVITY
 

ROZSAH: 8 hodín 

TERMÍN KONANIA: 4. júl 2024

ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTOM SENIOROM 

ROZSAH: 8 hodín 

TERMÍN KONANIA:  23. august 2024

PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHIATRICKÉ MINIMUM PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
ROZSAH: 16 hodín
TERMÍN KONANIA: 6. a 7.  jún  2024
                                                

ZÁSADY KOMUNIKÁCIE S RODINNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI KLIENTOV
ROZSAH: 8 hodín
TERMÍN KONANIA: 18. apríl  2024

TVORBA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV

ROZSAH: 8 hodín

TERMÍN KONANIA:  9.  máj 2024

ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S MENTÁLNYM ZNEVÝHODNENÍM A AUTIZMOM

ROZSAH: 8 hodín

TERMÍN KONANIA: 17. september 2024


ZÁSADY PSYCHOHYGIENY, DUŠEVNÁ ODOLNOSŤ A PREVENCIA VYHORENIA
ROZSAH: 8 hodín
TERMÍN KONANIA: 27.  jún 2024


 ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA  A SLOBODY AKO SÚČASŤ ŠTANDARDOV KVALITY

ROZSAH:  3 hodiny 
TERMÍN KONANIA:
29. apríl 2024
13. máj  2024
27. máj 2024KURZY: 

 
A:  KOMUNIKÁCIA S NÁROČNÝM KLIENTOM - základný kurz : 3 moduly

Kurz   prebieha  online formou od 17. septembra 2024  do 13.  novembra  2024 a  tvoria ho  3 samostatné  vzdelávacie moduly:


1.  modul:  ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S MENTÁLNYM ZNEVÝHODNENÍM A AUTIZMOM
TERMÍN KONANIA: 17. a 18.  september 2024


2.  modul: STRATÉGIE ZVLÁDANIA AGRESIVITY
TERMÍN KONANIA: 10. a  11. október 2024

3. modul: ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S PSYCHOTICKÝM OCHORENÍM
TERMÍN KONANIA:   12. a 13. november  2024 


Poplatok za absolvovanie samostatného vzdelávacieho modulu   v rozsahu 2 dni  : 100,00€  
Poplatok za absolvovanie celého kurzu :  300,00€    

B: STAROSTLIVOSŤ O NÁROČNÝCH KLIENTOV  : 5 modulov

Kurz prebieha online formou od  6. júna 2024 do 17. septembra 2024  tvorí ho 5 samostatných  vzdelávacích  modulov:

1.  modul: PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHIATRICKÉ MINIMUM PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
TERMÍN KONANIA: 6.  a 7. jún 2024

2. modul : ZÁSADY PSYCHOHYGIENY, DUŠEVNÁ ODOLNOSŤ A PREVENCIA VYHORENIA
TERMÍN KONANIA: 27. jún 2024

3. modul: STRATÉGIE ZVLÁDANIA AGRESIVITY
TERMÍN KONANIA: 4. júl 2024

4. modul: ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S PSYCHOTICKÝM OCHORENÍM
TERMÍN KONANIA:  22. august 2024

5. modul: ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S MENTÁLNYM ZNEVÝHODNENÍM A AUTIZMOM
TERMÍN KONANIA: 17.  september 2024

                                               

Poplatok za absolvovanie  jedného vzdelávacieho dňa  : 50,00€ 
Poplatok za absolvovanie celého5 modulového  kurzu  v rozsahu 60 hodín  : 300,00€    


Absolventi  kurzov môžu požiadať o refundáciu poplatku za vzdelávanie, prostredníctvom PLÁNU OBNOVY MZ SR ,v rámci projektu:
„Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie."


  III.  PSYCHOSOCIÁLNY VÝCVIK 

ROZSAH:  30 hodín

TERMÍN KONANIA: 10. , 11. a  12. júl 2024
Poplatok za absolvovanie výcviku: 180,00 €    


Ako sa prihlásiť na absolvovanie vzdelávania:
1. možnosť:   
Vyplňte prihlášku v časti KONTAKT


2. možnosť: 
Napíšte nám na adresu: adevec@adevec.sk.
V texte mailovej správy stačí uviesť názov a termín konania vybraného  školenia.
Následne Vám zašleme prihlášku a základné informácie o vzdelávacom programe.