VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

          

 

 Aktuálne  termíny online webinárov :  

ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTOM SENIOROM

ROZSAH:1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA: 25. jún 2021


ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S PSYCHOTICKÝM OCHORENÍM

ROZSAH: 1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA:  1. júl 2021

                                                                                                    

PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHIATRICKÉ MINIMUM PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ROZSAH: 2 vzdelávacie dni

TERMÍN KONANIA:  8. a 9. júl  2021


STAROSTLIVOSŤ O KLIENTOV S  AGRESÍVNYM SPRÁVANÍM

ROZSAH:1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA:  15. júl 2021


ZÁSADY PSYCHOHYGIENY, DUŠEVNÁ ODOLNOSŤ A PREVENCIA VYHORENIA

ROZSAH: 1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA: 16. júl 2021


KOMUNIKÁCIA AKO NÁSTROJ NA BUDOVANIE VZŤAHOV S KLIENTMI A ICH OPATROVATEĽMI / RODINNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI

ROZSAH:1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA: 19. august 2021


ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S MENTÁLNYM ZNEVÝHODNENÍM A AUTIZMOM

ROZSAH:1 vzdelávací deň

TERMÍN KONANIA: 20. august 2021


TVORBA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV

ROZSAH: 1 vzdelávací deň

TERMÍNY KONANIA:   26. august 2021

Webináre prebiehajú prostredníctvom platformy ZOOM, v čase od 8.30 hod. do 15. 30 hod / s prestávkou na obed/.

Spôsoby ako sa    prihlásiť na absolvovanie vzdelávania:

1.  možnosť :
 Vyplňte prihlášku , ktorá je v časti KONTAKTY
    

2. možnosť :
Napíšte nám na adresu: adevec@adevec.sk   /   
V texte mailovej správy stačí uviesť názov  a termín  konania vzdelávacieho programu .
                                                                                                        My Vám zašleme  prihlášku a základné informácie k  organizácii webinára 
                                                                                                         a  k platbe vzdelávacieho poplatku /