VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

          Milí klienti, 

    ospravedlňujeme sa Vám, že z dôvodu platných  zvýšených hygienických opatrení , sme museli v priebehu roku 2020 zrušiť viacero plánovaných vzdelávacích programov, ktoré prebiehajú  formou prezenčného vzdelávania.
 Prajeme Vám pevné zdravie a tešíme sa spoluprácu v čase, keď nebude nebezpečné  stretávať  sa na vzdelávacích aktivitách .
Ďakujeme Vám za porozumenie.

PSYCHOSOCIÁLNY VÝCVIK PRE POSKYTOVATEĽOV  SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ROZSAH: 30 hodín

BANSKÁ BYSTRICA    :    2., 3., a 4. september 2020  

BRATISLAVA                   :    16. , 17.  a 18 . september 2020 - termín bol zrušený

KOŠICE                               :    22., 23. a 24. apríl 2020    - termín bol zrušený

NITRA                                  :     19. ,20.a 21 august  2020

PREŠOV                              :    11.,12. a 13. marec 2020 - termín bol zrušený

TRENČÍN                            :     26. , 27. a 28. február 2020  

TRNAVA                             :      25., 26. a 27. marec 2020 - termín bol zrušený 

ŽILINA                               :      21., 22. a 23. október 2020 - termín bol zrušený

   

PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHIATRICKÉ MINIMUM PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ROZSAH:20 hodín

BANSKÁ BYSTRICA    :  19. a 20. november 2020  - termín bol zrušený

BRATISLAVA                   :   10. a 11.  december 2020

KOŠICE                               :    5. a 6. november 2020  - termín bol zrušený

NITRA                                  :    24. a 25. september 2020

PREŠOV                              :    17. a 18. september 2020

TRENČÍN                            :     22. a 23.  október  2020  - termín bol zrušený

TRNAVA                             :      3. a 4.  december 2020

ŽILINA                                 :     27. a 28. august 2020 

 

ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S PSYCHOTICKÝM OCHORENÍM

ROZSAH: 20 hodín

BANSKÁ BYSTRICA    :  20. a 21. august 2020  

BRATISLAVA                   :    3. a 4. december 2020

KOŠICE                               :    26. a 27. november 2020- termín bol zrušený

NITRA                                  :     23. a 24. apríl 2020 - termín bol zrušený

PREŠOV                              :    28. a 29. máj 2020 - termín bol zrušený

TRENČÍN                            :    30. a 31. január 2020  

TRNAVA                             :    3. a 4. september 2020

ŽILINA                                 :  9. a 10. september 2020

 

STAROSTLIVOSŤ O KLIENTOV S  AGRESÍVNYM SPRÁVANÍM

ROZSAH: 10 hodín

BANSKÁ BYSTRICA    :   15. október 2020  -termín bol zrušený

BRATISLAVA                   :    10. júl 2020

KOŠICE                               : 23. apríl 2020 - termín bol zrušený

NITRA                                  :  11. september 2020

PREŠOV                              : 24 . apríl 2020- termín bol zrušený

TRENČÍN                            : 27. február 2020  

TRNAVA                             : 19. jún 2020

ŽILINA                                 :  18. jún 2020

 

ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A AUTIZMOM

ROZSAH:10 hodín

BANSKÁ BYSTRICA    :   11. november 2020  - termín bol zrušený

BRATISLAVA                   :    14. máj 2020 - termín bol zrušený

KOŠICE                               :   24. september 2020

NITRA                                  :   30. apríl 2020 - termín bol zrušený

PREŠOV                              :  25. september 2020

TRENČÍN                            :   30. október 2020  - termín  bol zrušený

TRNAVA                             :    6. február 2020

ŽILINA                                 :   7. február 2020

 

ZÁSADY PSYCHOHYGIENY, DUŠEVNÁ ODOLNOSŤ A PREVENCIA VYHORENIA

ROZSAH: 20 hodín

BANSKÁ BYSTRICA    :    29. a 30. október 2020  - termín bol zrušený

BRATISLAVA                   :   17. a 18. september 2020

KOŠICE                               :  20. a 21 . august 2020

NITRA                                  :   16.  a 17. júl  2020

PREŠOV                              : 27. a 28 . august 2020

TRENČÍN                            :  20. a 21. máj 2020  - termín bol zrušený

TRNAVA                             :    14. a 15. október  2020- termín bol zrušený

ŽILINA                                 : 20. a 21.   máj 2020 - termín bol zrušený

 

TVORBA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV

ROZSAH: 20 hodín

BANSKÁ BYSTRICA    :   20. a 21. august 2020  

BRATISLAVA                   :   23. a 24. január 2020

KOŠICE                               :    4. a 5. jún  2020

NITRA                                  :    5. a 6. november 2020- termín  bol zrušený

PREŠOV                              :    2. a 3. júl 2020

TRENČÍN                            :   15. a 16. október 2020  - termín bol zrušený

TRNAVA                             :    12. a 13. november 2020 - termín bol zrušený

ŽILINA                                 :    19. a 20. november 2020- termín bol zrušený 

 KOMUNIKÁCIA AKO NÁSTROJ NA BUDOVANIE VZŤAHOV S KLIENTMI A ICH OPATROVATEĽMI / RODINNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI
ROZSAH:10 hodín

BANSKÁ BYSTRICA    :   16. september 2020  

BRATISLAVA                   :    30. september 2020

KOŠICE                               :      9. október 2020- termín  bol zrušený

NITRA                                  :   26. november 2020- termín bol zrušený

PREŠOV                              :    8.  október 2020 - termín  bol zrušený

TRENČÍN                            :    4.  november 2020 - termín bol zrušený 

TRNAVA                             :  27. november 2020- termín bol zrušený

ŽILINA                                 :    3. december 2020


                         


Spôsoby ako sa    prihlásiť na absolvovanie vzdelávania:

1.  možnosť :
 Vyplňte prihlášku , ktorá je v časti KONTAKTY
    

2. možnosť :
Napíšte nám na adresu: adevec@adevec.sk   /   V texte mailovej správy stačí uviesť názov  a termín  konania vzdelávacieho programu  
                                                                                                         My Vám zašleme  prihlášku a základné informácie k  organizácii vzdelávania./