VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

PSYCHOSOCIÁLNY VÝCVIK PRE POSKYTOVATEĽOV  SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ROZSAH : 30 hodín

ŠAĽA                                  : 11.,12. a 13. september 2019

TRNAVA                          : 18., 19. a 20. september 2019

NITRA                               : 2., 3. a 4.     október 2019

BANSKÁ BYSTRICA: 23., 24. a 25. október 2019

ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A AUTIZMOM

ROZSAH: 10 hodín

BANSKÁ BYSTRICA: 17. október 2019

ŽILINA                             : 18. október 2019 

STRATÉGIE ZVLÁDANIA AGRESIVITY

ROZSAH: 10 hodín

BANSKÁ BYSTRICA: 4. júl 2019

ŽILINA                             : 14. november 2019

TRNAVA                         : 15. november 2019

ZÁSADY PSYCHOHYGIENY, DUŠEVNÁ ODOLNOSŤ A PREVENCIA VYHORENIA

ROZSAH: 10 hodín

TRENČÍN: 30. august 2019

PREŠOV  : 19. a 20. september 2019

PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHIATRICKÉ MINIMUM PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ROZSAH: 20 hodín

TRENČÍN: 17. a 18. október 2019

KOŠICE      : 28. a 29. november 2019

TVORBA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV

ROZSAH: 20 hodín

BRATISLAVA: 5. a 6. september 2019

TRENČÍN       : 26. a 27. september 2019


KOMUNIKÁCIA AKO NÁSTROJ NA BUDOVANIE VZŤAHOV S KLIENTMI A ICH OPATROVATEĽMI /RODINNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI/

ROZSAH: 10 hodín

NITRA    : 21. november 2019

TRENČÍN: 22. nember 2019


KOMPETENCIE KĽÚČOVÉHO PRACOVNÍKA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

ROZSAH: 20 hodín

TRNAVA: 5. a 6. december 2019