OSOBNOSTNÝ ROZVOJ

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI A PRESVEDČIVÝ PREJAV

online vzdelávací program  :
TERMÍN :  25. marec 2021


VEDENIE ĽUDÍ ,MOTIVÁCIA A TÍMOVÁ PRÁCA
online vzdelávací program  :

 TERMÍN      :   26. marec. 2021 


EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA AKO NÁSTROJ SEBARIADENIA A RIADENIA VZŤAHOV S INÝMI ĽUĎMI 

online vzdelávací program  : 

TERMÍN     :   16. apríl  2021


 ROZVOJ MANAŽÉRSKYCH  ZRUČNOSTÍ

online vzdelávací program  : 

TERMÍN     :   23. apríl 2021

 

Kontakt pre viac informácií:    1.prihlasovací formulár v časti:  KONTAKTY 

                                                                    2. adevec@adevec.sk