OSOBNOSTNÝ ROZVOJ

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI A PRESVEDČIVÝ PREJAV

online vzdelávací program  :
TERMÍN :  7. júl  2022


VEDENIE ĽUDÍ ,MOTIVÁCIA A TÍMOVÁ PRÁCA
online vzdelávací program  :

 TERMÍN      :   18-19. august  2022 


EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA AKO NÁSTROJ SEBARIADENIA A RIADENIA VZŤAHOV S INÝMI ĽUĎMI 

online vzdelávací program  : 

TERMÍN     :   8. júl   2022


 ROZVOJ MANAŽÉRSKYCH  ZRUČNOSTÍ

online vzdelávací program  : 

TERMÍN     :   25. august  2022

 

Kontakt pre viac informácií:    1.prihlasovací formulár v časti:  KONTAKTY 

                                                                    2. adevec@adevec.sk