OSOBNOSTNÝ ROZVOJ

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI A PRESVEDČIVÝ PREJAV

online vzdelávací program  :
TERMÍN :  7.  marec  2024

EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA AKO NÁSTROJ SEBARIADENIA A RIADENIA VZŤAHOV S INÝMI ĽUĎMI 

online vzdelávací program  : 

TERMÍN    :  8. marec 2024


VEDENIE ĽUDÍ ,MOTIVÁCIA A TÍMOVÁ PRÁCA
online vzdelávací program  :

 TERMÍN      :   23. a 24.  apríl  2024 


 ROZVOJ MANAŽÉRSKYCH  ZRUČNOSTÍ

online vzdelávací program  : 

TERMÍN     :   10.  máj  2024

Poplatok  za absolvovanie zvoleného  rozvojového programu:    70, 00 €/ os/ 1 vzdelávací deň

Webinár prebieha v čase od 9.00  hod. do 15. 00 hod. s prestávkou na obed.

 

Kontakt pre viac informácií:    1.prihlasovací formulár v časti:  KONTAKTY 

                                                                    2. adevec@adevec.sk