OSOBNOSTNÝ ROZVOJ

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI A PRESVEDČIVÝ PREJAV

online vzdelávací program  :
TERMÍN :  16. február  2023


VEDENIE ĽUDÍ ,MOTIVÁCIA A TÍMOVÁ PRÁCA
online vzdelávací program  :

 TERMÍN      :   23. a 24.  február  2022 


EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA AKO NÁSTROJ SEBARIADENIA A RIADENIA VZŤAHOV S INÝMI ĽUĎMI 

online vzdelávací program  : 

TERMÍN     :   2.  marec  2023


 ROZVOJ MANAŽÉRSKYCH  ZRUČNOSTÍ

online vzdelávací program  : 

TERMÍN     :   10.  marec  2023

Poplatok  za absolvovanie zvoleného  rozvojového programu:    45,00€/ os/ 1 vzdelávací deň

Webinár prebieha v čase od 9.00  hod. do 15. 00 hod. s prestávkou na obed.

 

Kontakt pre viac informácií:    1.prihlasovací formulár v časti:  KONTAKTY 

                                                                    2. adevec@adevec.sk