OSOBNOSTNÝ ROZVOJ

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI A PRESVEDČIVÝ PREJAV

NITRA           :   28 a 29. november 2019  


VEDENIE ĽUDÍ MOTIVÁCIA A TÍMOVÁ PRÁCA

 GALANTA     :   27 a 28. august 2019    


EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA AKO NÁSTROJ SEBARIADIANIA A RIADENIA VZŤAHOV S INÝMI ĽUĎMI 

TRENČÍN     :   17 a 18. september 2019  

 

Kontakt pre viac informácií: adevec@adevec.sk