CENTRUM VZDELÁVANIA DOSPELÝCH ADEVEC s.r.o.:

Hlavným princípom spoločnosti ADEVEC s.r.o. pri príprave koncepcie celoživotného vzdelávania je:

"HARMÓNIA OSOBNOSTNÉHO A PROFESIONÁLNEHO ROZVOJA"

V spolupráci s odborníkmi z praxe neustále vyvíjame vzdelávacie produkty, ktoré sú v súlade s najnovšími vedeckými informáciami, trendmi v oblasti vzdelávania dospelých a s dopytom na trhu.
Na základe koncepcie ďalšieho a celoživotného vzdelávania vytvárame komplexné riešenia systému vzdelávania dospelých, so zreteľom na špecifické potreby cieľovej skupiny a zabezpečujeme realizáciu tréningových programov, ktoré sú zamerané na rozvoj osobnostných, sociálnych aj profesionálnych kompetencií.

NÁŠ TÍM tvoria  špičkoví odborníci, profesionáli vo svojej oblasti , ktorí sú zároveň   našou významnou   konkurenčnou výhodou a hodnotou   spoločnosti.

NAŠI  LEKTORI sú z radov vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov z prostredia univerzít, poradenskej   a komerčnej sféry. Ich dlhoročné skúsenosti s trénovaním a vzdelávaním manažérov domácich aj zahraničných firiem, spolu s ich referenciami, garantujú   vysokú úroveň  a kvalitu poskytovaných služieb.