VEREJNÉ KURZY

Vzdelávanie formou pravidelných kurzov organizujeme v termínoch, ktoré stanovujeme až na základe predbežne doručených nezáväzných prihlášok, v jednotlivých okresných mestách Slovenska.

Rozsah vzdelávania:  8  vyučovacích hodín / 1 deň

Vzdelávací poplatok: 120,00 € / 1 deň


Základná ponuka vzdelávacích modulov:

·             Manažérske zručnosti                                                             

·               Efektívna komunikácia a asertivita                                        

·               Efektívna argumentácia a vyjednávanie                                      

·               Vedenie ľudí, motivácia a tímová práca         

·              Budovanie tímu a tímová spolupráca    

·             Vedenie porady a prezentačné zručnosti                                        

·             Riešenie problémových situácií a zvládanie manipulácie

·             Stratégie zvládania konfliktov                              

·             Efektívna telefonická komunikácia          

·             Manažment stresu          

·             Duševná odolnosť                                                                                                                                

·             Prezentačné zručnosti a presvedčivý

·             Rozvoj emocionálnej inteligencie                         

·             Lektorské zručnosti


V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte, radi  Vám zašleme  prihlášku
a základné informácie ku školeniu.