VEREJNÉ KURZY

Vzdelávanie formou pravidelných kurzov organizujeme v termínoch, ktoré stanovujeme až na základe predbežne doručených nezáväzných prihlášok, v jednotlivých okresných mestách Slovenska.

Rozsah vzdelávania: 10 vyučovacích hodín / 1 deň

Vzdelávací poplatok: 85,00 € / 1 deň


Základná ponuka vzdelávacích modulov:

·             Manažérske zručnosti                                                             

·               Efektívna komunikácia a asertivita                                        

·               Efektívna argumentácia a vyjednávanie                                      

·               Vedenie ľudí, motivácia a tímová práca         

·              Budovanie tímu a tímová spolupráca    

·             Vedenie porady a prezentačné zručnosti                                        

·             Riešenie problémových situácií a zvládanie manipulácie

·             Stratégie zvládania konfliktov                              

·             Efektívna telefonická komunikácia          

·             Manažment stresu          

·             Duševná odolnosť                                                                                                                             

·             Manažment času                                                                                                                                 

·             Projektový manažment                                                          

·             Prezentačné zručnosti a presvedčivý prejav                                                                    

·             Etiketa, spoločenský a obchodný protokol                                                                        

·             Rozvoj emocionálnej inteligencie         

·             Profesionálne kompetencie obchodníka        

·             Predajné zručnosti         

·             Lektorské zručnosti


V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte, radi  Vám zašleme  prihlášku
a základné informácie ku školeniu.